Šajā publikācijā pievērsīšos piemaksu un prēmiju noteikšanas jautājumiem valsts un pašvaldību institūciju amatpersonām un darbiniekiem atbilstoši pēdējiem grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (turpmāk – likums), kas tika pieņemti 16.06.2011. un stājās spēkā ar 01.08.2011.