Ar darbinieku ir noslēgts darba līgums, kurā paredzēta laika darba algas aprēķina sistēma ar mēneša algu 1500 EUR apmērā. Septembrī darbiniekam bija 2 atvaļinājuma dienas, kā rezultātā tiek apmaksātas 17 darba dienas (19 – 2). Aprēķinātā alga par nostrādātām dienām ir 1342,10 EUR (1500 / 19 x 17). Samaksa par atvaļinājuma dienām ir aprēķināta no vidējās izpeļņas, kas ir 141,39 EUR. Vēl šā gada 24.septembrī bija svētku diena -Viņa Svētības pāvesta Franciska pastorālās vizītes Latvijā diena.

Kā pareizi aprēķināt izmaksājamo summu par svētku dienu - no vidējā darba dienu skaita mēnesī vai no vidējās izpeļņas? Abos gadījumos sanāk, ka darbiniekam septembrī tiks samaksāts  vairāk nekā parastā mēnesī.