Kā jāaprēķina slimības nauda par darbnespējas laiku, ja darbinieks pie ārsta devies dienas beigās un darbnespējas lapa (DNL) A piešķirta ar 21.04.2016, bet darbinieks visu šo dienu ir nostrādājis, un tabelē ir uzrādītas 8 stundas? Darbā darbinieks neieradās no 22.04.2016 Vai nostrādāto darba laiku var apmaksāt? Kā šādā gadījumā aprēķina slimības naudu?