Būvniecības uzņēmuma darba līgumos noteikts summētais darba laiks ar trīs mēnešu pārskata periodu (periods ietver oktobri, novembri, decembri). Beidzoties pārskata periodam, tiek aprēķinātas darbinieka virsstundas, faktiski nostrādātās stundas pārskata periodā, salīdzinot ar normālā darba laika stundām. Par virsstundām, pamatojoties Darba likuma (DL) 68. panta 1. daļā, maksā divkāršā apmērā. DL 68. panta 3. daļā iekļauta arī atsauce uz DL 18. pantu par ģenerālvienošanos. No 3. novembra ģenerālvienošanās būvniecības nozarē paredz piemaksu par virsstundu darbu 50% apmērā. Kā pareizi veikt virsstundu uzskaiti un apmaksu, ja pārskata periodā mainās samaksas nosacījumi par virsstundām?