Uzņēmums ir saņēmis zvērināta tiesu izpildītāja (ZTI) rīkojumu par parāda piedziņu no darbinieka darba algas 30% apmērā. Šis ir vienīgais izpildraksts šim darbiniekam. Darbinieka bruto darba alga ir 190,68 EUR. Darbinieks strādā nepilnu darba laiku - 84 stundas mēnesī, tātad stundas tarifa likme ir 2,27 EUR, kas ir virs valstī noteiktās minimālās likmes. Darbinieks ir iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu, līdz ar to viņam tiek piemērots neapliekamais minimums. Apgādājamu personu nav. Vai uzņēmums drīkst veikt ieturējumus no attiecīgā darbinieka algas pēc ZTI rīkojuma, un cik lielā apmērā? Kurš likums regulē šādus ieturējumus - Darba likums (DL) vai Civilprocesa likums (CPL)? Vai attiecībā uz šādiem ieturējumiem ir saistošs DL noteiktais ierobežojums, ka darbiniekam ir jāsaglabā minimālā alga?