Kā normatīvo aktu normas ir piemērojamas attiecībā uz skolotājiem? Vai skolotājiem ir maksājams atvaļinājuma pabalsts? Vai var maksāt naudas balvas, prēmijas, piemaksas? Ko nozīmē atļautā materiālā stimulēšana - vai tā ir prēmija, piemaksa, naudas balva un vai tas ir atbilstīgi likumā noteiktajam?