Kas Latvijā reģistrētam uzņēmumam jādara, kam jāziņo, ja daļa no gada bonusa atsevišķiem uzņēmuma darbiniekiem tiek izmaksāta uzņēmuma akciju veidā, kuras tiek kotētas ārvalstu biržā? Ar kādiem nodokļiem darbiniekiem šajā gadījumā jārēķinās, ja akcijas tiek piešķirtas/iegādātas uz darbinieka vārda, bet darbinieks ir tiesīgs ar tām rīkoties tikai pēc gada, ja ir saglabājušās darba attiecības ar attiecīgo uzņēmumu? Kādas nodokļu saistības šajā gadījumā ir Latvijas SIA?