Pēdējā laikā daudz runāts un rakstīts par uzņēmuma darbinieku nosūtīšanu komandējumos un to komandējumu izdevumiem. Bet kādi noteikumi attiecas uz biedrībām? Kuras personas biedrība drīkst nosūtīt komandējumā? Un kā kompensēt šo personu komandējuma izdevumus? Šajā rakstā sniegšu ieskatu normatīvo aktu prasībās, par pamatu ņemot iFinanses.lv lasītāja jautājumu: