Darbinieks tiek nosūtīts veikt būvniecības darbus Norvēģijā, un atbilstoši Darba likumam darbiniekam jāizmaksā alga, kāda noteikta attiecīgajos Norvēģijas koplīgumos. Norvēģijā kvalificēta darbinieka minimālā stundas likme ir 209,90 Norvēģijas kronas. Pēc kāda kursa šo likmi konvertēt eiro? Vai jāņem attiecīgā algas aprēķina mēneša pēdējās dienas kurss?