Uzņēmumiem, kuriem nepieciešams sagatavot produkciju vai izpildīt konkrētu uzdevumu noteiktā laika periodā, bieži vien nākas strādāt nepārtrauktā darba režīmā, proti, darbs jāorganizē maiņās. Kā aprēķināt darba samaksu? Vai ir jāievēro kādi nosacījumi? 

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kādi nosacījumi jāievēro, organizējot maiņu darbu.
  • Kā aprēķina laika algu.
  • Kā aprēķina akorda algu.