Iepriekšējā rakstā iesākām skatīt jautājumu par darba algu un tika izskaidroti jēdzieni darba samaksa, darba alga, piemaksas, prēmijas un cita veida atlīdzība par darbu. Ar darba samaksas aprēķināšanu ir saistīti divi nodokļi ­– valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Šajā rakstā izskatīsim piemēru, kā aprēķina un iegrāmato sociālās iemaksas.