Darbiniekam tiek izsniegta darbnespējas lapa "A" un pēc tam darbnespējas lapa "B". Darbinieks iesniedzis nodokļu grāmatiņu darbavietā, bet papildus strādā citā uzņēmumā, kur noslēgts darba līgums. Kā un kādā apmērā jāizmaksā slimības nauda,  ja darbinieks strādā divās darbavietās?