Bieži vien darba samaksa ir viens no motivējošiem faktoriem, kas ietekmē darba ņēmēju izvēli starp vairākiem potenciālajiem darba devējiem. Iedziļināsimies niansēs un noskaidrosim, kas ietilpst un kas neietilpt darba samaksā.

Darba samaksu praksē iedala kā regulāri (katru mēnesi) izmaksājamo atlīdzību par darbu (darba alga, piemaksas un prēmijas), un kā jebkura cita veida atlīdzību par darbu, proti, papildus labumi darbiniekam, kuri var būt neregulāri. Saskaņā ar Darba likuma (DL) 75.panta 1.daļu vidējā izpeļņa tiek aprēķināta no regulāri izmaksājamās atlīdzības par darbu.