Darba ņēmējs strādā pie darba devēja ārvalstnieka, ar kuru noslēgts darba līgums, bet darbinieks reģistrējies Valsts ieņēmumu dienestā (VID) un maksā Latvijā gan iedzīvotāju ienākuma nodokli, gan valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pilnā apmērā. Daba ņēmējs dodas regulāros komandējumos. Vai un kā jāreģistrē saņemtā komandējuma nauda, lai nerastos pārpratumi ar VID par nenomaksātiem nodokļiem? Komandējumi tiek reģistrēti, un čeki iesniegti pie darba devēja ārvalstnieka, bet nodokļus aprēķina darba ņēmējs Latvijā.