Uzņēmums nodarbojas ar lauksaimniecību (saņem arī lauksaimniecības subsīdijas). Saviem darbiniekiem tas plāno apmaksāt gan veselības apdrošināšanu, gan arī ēdināšanas izdevumus. Šo izdevumu summa gadā uz vienu darbinieku pārsniegs 480 eiro. Ar darbiniekiem ir noslēgts darba koplīgums, izpildās arī likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8.panta nosacījumi. Saprotams, ka ir jāveic detalizēta uzskaite un Valsts ieņēmumu dienestam jāsniedz paziņojums par personai izmaksātājām summām gada griezumā. Bet kādi nodokļi piemērojami pārsnieguma daļai (virs 480 eiro gadā) un ko var segt no subsīdijām?