Uzņēmums, kurš sniedz informācijas tehnoloģiju pakalpojumus, nosūta darbinieku komandējumā uz citu valsti. Saskaņā ar līgumu komandējuma izmaksas – ceļa izdevumus, t.sk. auto nomu un degvielu, pusdienas, – sedz sadarbības partneris, kuram attiecīgi tiek izrakstīts rēķins par izmaksu kompensāciju. Vai šajā gadījumā jāievēro Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” noteiktie ierobežojumi un jāaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)?