Runājot par darbu, lielākoties saprotam darba tiesiskās attiecības, kas nodibinātas uz darba līguma pamata. Iedziļinoties un izpētot veicamā darba apjomu, veidu un darba apstākļus, bieži vien pastāv iespēja noslēgt citu civiltiesisku līgumu, uz kura pamata veikt samaksu par darbu.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kas var slēgt darba līgumu un kas var slēgt uzņēmuma līgumu.
  • Kādiem noteikumiem  ir pakļauti darba līguma un uzņēmuma līguma slēdzēji.
  • Kam jārūpējas par darba drošību, ja noslēgts darba līgums vai uzņēmuma līgums.
  • Kas maksā nodokļus, noslēdzot darba līgumu.
  • Pēc kādām pazīmēm var noteikt, vai slēdzams uzņēmuma līgums.
  • Kādos gadījumos var slēgt autortiesību līgumu.
  • Vai, noslēdzot pilnvarojumu līgumu par atlīdzību, ir jāmaksā nodokļi.