Darbinieks tiek norīkots darbam citā valstī. Vai norīkotā darbinieka stundas tarifa likmē jeb darba samaksā var iekļaut dienas naudu? 

Darbinieku norīkošana, kaut arī neietekmē lielāko daļu Latvijas uzņēmumu, rosina daudz jautājumu attiecībā uz tiesiskā regulējuma piemērošanu. Darbinieku norīkošana ir plaši izmantota ekonomiskā aktivitāte Eiropas Savienībā (ES), kuras ietvaros vienā ES dalībvalstī reģistrēts uzņēmums ar saviem darbiniekiem sniedz pakalpojumus citam uzņēmumam citas dalībvalsts teritorijā. Būtiska un neatņemama darbinieku norīkošanas sastāvdaļa līdz ar to ir pakalpojuma sniegšanas attiecības starp uzņēmumu vienā un otrā valstī.