Uzņēmums, kurš kādu laiku nav spējis nokārtot savas parādsaistības un tā rezultātā tam piesaistīts zvērināts tiesu izpildītājs, pieņem lēmumu  izmaksāt darbiniekam pabalstu 250 eiro apmērā saistībā ar tēva nāvi. Vai zvērināts tiesu izpildītājs drīkst veikt ieturējumu no bēru pabalsta? Vai grāmatvedim, aprēķinot summu, kas jāpārskaita zvērinātam tiesu izpildītājam, jāņem vērā bēru pabalsts?

Gadījumos, kad zvērināts tiesu izpildītājs pieprasa veikt ieturējumus no darbinieka algas (darba devējs ir saņēmis rīkojumu no zvērināta tiesu izpildītāja), darba devēja pienākumi saskaņā ar Civilprocesa likuma (CPL) 597.pantu ir:

  • aprēķināt ieturējumu no darbinieka algas;
  • ieskaitīt ieturētās summas zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā;
  • informēt tiesu izpildītāju gadījumā, ja tiek pārtrauktas darba attiecības ar parādnieku, kā arī norādīt parādnieka jauno darbavietu, ja tā ir zināma.