Darbiniekam noteikta astoņu stundu darbadiena. Pirmssvētku dienā darbinieks nostrādāja sešas stundas, lai arī bija jāstrādā septiņas. Vai darba devējam jāmaksā par pirmssvētku laikā nenostrādāto darba stundu?