Darbinieks nosūtīts uz divu darba dienu ilgām apmācībām. Ja tiek uzskatīts, ka darbinieks veic savus darba pienākumus, šajā laikā ir jāsaglabā darba alga vai jāpiemēro vidējā izpeļņa? Kuros gadījumos darbiniekam ir jāizmaksā vidējā izpeļņa?