Bieži vien uzņēmumiem rodas jautājumi, kā pareizi aprēķināma darba alga gadījumā, ja saskaņā ar noslēgto darba līgumu darbiniekam ir noteikts atalgojums termiņā, kas ietver vairākus mēnešus, savukārt darbinieks atbilstoši summētā darba laika grafikam ir nostrādājis dažādu stundu skaitu mēnesī. Publikācija tapusi, lai sniegtu skaidrojumu, kā aprēķināma darba samaksa summētā darba laika gadījumā.