Darbinieks ārvalstu komandējumā par dažādiem izdevumiem (viesnīca, pasākuma dalības maksa, degviela u.c.) norēķinās ar savu personīgo debetkarti. Iesniedzot avansa norēķinu, izdevumu summas atspoguļotas saskaņā ar avansiera bankas konta izrakstu. Pārrēķinot valūtu pēc Latvijas Bankas (LB) noteiktā kursa izdevumi ir mazāki. Vai saskaņā ar MK noteikumiem Nr.969 Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi (MK noteikumi Nr.969) ir iespējams kompensēt darbiniekam valūtas kursa svārstības? Tāpat vēlos zināt, vai var kompensēt arī bankas komisijas maksu par veikto maksājumu?