Jau savā iepriekšējā publikācijā "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, tā piemērošana 2010. gadā", pieminēju vienu no darba samaksas sastāvdaļām – piemaksu. Jaunajā likumā piemaksu veidi un apmēri ir samazināti. Tomēr galvenās piemaksas, ko paredz arī Darba likums, ir saglabātas un šīs normas abos likumos ir saskaņotas. Šoreiz parunāsim par piemaksām plašākā kontekstā, vadoties no Darba likuma normām.