Aizritējuši jau 5 mēneši, kopš stājās spēkā jauna kārtība, kādā tiek aprēķinātas minimālās stundas tarifa likmes mēnesī. Tomēr žurnāla redakcijā lasītāju jautājumus par šo tēmu joprojām saņemam samērā daudz, kas liecina par grūtībām jaunās metodes praktiskajā pielietošanā.

Ministru kabineta noteikumos Nr.656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu" (MK noteikumi Nr.656) paredzēts, ka minimālās stundas tarifa likmes aprēķinās atbilstoši mēnesī noteiktajām stundām, nevis vidēji gadam, kā to veica iepriekšējos gados.

Pēc manām domām, Labklājības ministrija (LM) nav pietiekami izskaidrojusi jautājumus par minimālās darba algas aprēķināšanu. Skaidrojumi ar LM mājās lapā atrodamajiem piemēriem, kas arī mainīti vairākas reizes, liecina par nekonsekvenci šajā jautājumā.