Līdz šim Darba likumā (DL) nebija noteikts regulējums, kā aprēķināt darbinieka stundas algas (tarifa) likmi, tomēr gadījumi, kad tas nepieciešamas, praksē ir samērā bieži. 16.08.2017. spēkā stājās grozījumi DL, ar kuriem šis robs regulējumā tiks aizpildīts.

Stundas algas likmes aprēķinu nepieciešams veikt gadījumos, kad darbiniekam ir jāaprēķina piemaksa par virsstundu darbu, darbu svētkos (svētku dienām) vai nakts darbu, ja darbiniekam ir noteikta mēneša alga.

Šādas situācijas darba devējam visbiežāk rodas, ja darbiniekam noteikts summētais darba laiks, kas var ilgt līdz 24 stundām pēc kārtas. Summētā darba laika gadījumā darbiniekam var būt jāstrādā gan nakts darba laikā, gan svētkos (svētku dienās), gan arī var atklāties, ka, beidzoties summētā darba laika pārskata periodam, darbinieks ir strādājis virsstundas. Turklāt nakts darba laikā nereti tiek nodarbināti darbinieki, kam ir noteikts maiņu darbs, kuru grafiku apstiprina darba devējs. Arī šiem darbiniekiem dažkārt jāstrādā virsstundas, kuras konstatē, kad ir noslēdzies konkrētais atskaites mēnesis.

Nepilnā un normālā darba laika gadījumā šādas situācijas ir ievērojami retāk, tomēr nav izslēgtas.