Šī gada 7.maijā tika publicēta Irinas Kostina atbilde uz lasītāja iesūtīto jautājumu “Vai drīkst nemaksāt komandējuma dienas naudu?” Pēc lasītāju komentāru saņemšanas atbilde ir papildināta ar autores skaidrojumu.

SIA vēlas nosūtīt darbiniekus darba braucienā uz objektu Latvijā, kur viņi strādās vairākas dienas, līdz ar to būs nepieciešamas naktsmītnes un arī ēdināšana trīsreiz dienā. SIA plāno izmantot viesu nama pakalpojumus. Rēķinā būs atsevišķi nodalītas izmaksas par naktsmītni un ēdināšanu, taču ēdināšanas izdevumi katram darbiniekam atsevišķi nebūs izdalīti, proti, tie nebūs personificējami. Vai šādā situācijā uzņēmums drīkst darbiniekiem neizmaksāt dienas naudu? Vai ēdināšanas pakalpojumus drīkst iekļaut SIA saimnieciskās darbības izmaksās, atskaitot kā pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokli, vai arī tie ir ar saimniecisku darbību nesaistīti izdevumi un veido ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo bāzi? Vai tomēr tie ir jāpersonificē un jāapliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli vispārējā kārtībā?