Ja darba devējs izmaksā darbiniekam bēru pabalstu 250 eiro apmērā, vai tas jāatspoguļo Valsts ieņēmumu dienesta atskaitē “Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums)”?