Darbinieks dodas komandējumā uz Krieviju no 21. līdz 22.februārim, lai pildītu rīkojumā noteikto darba uzdevumu. 22.februārī darbinieks atgriežas Latvijā un tajā pat dienā dodas nākamajā komandējumā – uz Franciju. Rīkojumā noteiktais komandējuma ilgums ir no 22. līdz 23.februārim. Kā aprēķināt dienas naudu par 22.februārī? Vai drīkst izmaksāt divas dienas naudas, jo pēc būtības tie bija divi dažādi komandējumi?