Labdien! Vēlamies noskaidrot, vai vienam darbiniekam var piemērot gan akordalgu, gan laika algu? Darbiniekam darbs ir pārvadāt kravu ar smago mašīnu un salabot mašīnu, kad ir tāda nepieciešamība. Mēs vēlamies maksāt akordalgu par kravas vešanu, t.i., par pārvestajiem kubikmetriem, un laika algu, kad darbinieks veic remontdarbus. Vai drīkst darbiniekam piemērot šos abus algu veidus? Ja jā, tad kā pareizi šo laiku uzskaitīt, t.i., kā atrunāt darba līgumā un kā uzrādīt darba laika uzskaites tabulā?