Darba likuma (DL) jaunākie grozījumi, kas stājās spēkā 01.01.2015., attiecas arī uz vairākām normām par virsstundām. Der zināt, kas ir virsstundu darbs, kā to uzskaitīt un kādi ir likumā noteiktie ierobežojumi.