Darbinieks, kam noteikts normālais darba laiks - 5 dienas nedēļā, 8 stundas dienā, dodas komandējumā uz Eiropas Savienības dalībvalsti saskaņā ar darba devēja rīkojumu. Darbinieks komandējumā dodas pēc sava darba laika un atgriežas sestdienā. Vai laiku, kas pavadīts ceļā uz galamērķi (un no tā) un neietilpst darba laikā, var uzskatīt kā virsstundas vai nakts darbu un apmaksāt saskaņā ar Darba likumā noteikto kārtību? Vai darbiniekam var piešķirt apmaksātu brīvdienu par ceļā pavadīto laiku?