Mūsdienās visas jomas ļoti ātri attīstās un mainās. To pašu var teikt arī par revīzijas riskiem un aktualitātēm revīzijas projektos. Grūtos ekonomiskos un finansiālos apstākļos palielinās revīzijas risks, tajā skaitā arī risks, kas ir saistīts ar ārpusbilances posteņu uzskaiti un to atspoguļošanu finanšu pārskatos. Krīzes apstākļos iespējamība, ka ārpusbilances saistības var pārvērsties par saistībām, ir lielāka, kā arī šī informācija kļūst īpaši svarīga finanšu pārskata lietotājiem. Šajā publikācijā – par dažiem būtiskākajiem ārpusbilances posteņu veidiem.