Turpinām rakstu par gada pārskatiem – raksta pirmajā daļā izskatījām prasības likuma “Par grāmatvedību” subjektiem un to gada pārskatiem, bet šoreiz aplūkosim reliģisko organizāciju, politisko organizāciju un to apvienību un budžeta iestāžu gada pārskatu prasības.