Debitoru parādu novērtēšanā ir jābūt ļoti uzmanīgiem: no vienas puses, jābūt pietiekamiem uzkrājumiem, lai uzņēmuma naudas plūsma būtu korekta, taču, no otras puses, uzkrājumiem nav jābūt pārāk lieliem – tādā veidā var tikt aizskartas īpašnieku intereses.