Inventarizāciju apvienojot ar kontu pārbaudi, tā tiek veikta plašākā mērogā, nekā daudzviet pieņemts. Bez visu kontu pārbaudes (inventarizācijas) nav iespējams noslēgt pārskata gadu, jo nav pārliecības, ka grāmatvedībā ir reģistrēti visi saimnieciskie darījumi, ka visos kontos ir uzrādītas pareizās summas, ir apzināta un iegūta visa informācija, kas varētu ietekmēt gada pārskatos uzrādītos datus, un ka darījumi ir pareizi klasificēti.