Turpinām iepriekšējā rakstā aizsākto tēmu par bilances sagatavošanu! Šoreiz noskaidrosim, kā gada pārskatā pareizi norādīt un novērtēt atlikušos bilances posteņus - apgrozāmos līdzekļus, pašu kapitālu, uzkrājumus un kreditorus.