Šajā publikācijā aprakstītā gada pārskata sagatavošanas kārtība attiecas uz 2013.gada pārskata sagatavošanu, uz 2014.gada un turpmāko gada pārskatu sagatavošanu budžeta iestādēm, no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm.