Ik gadu, noslēdzot pārskata periodu, aktualizējas jautājums par sabiedrības mantas, prasījumu un saistību stāvokļa inventarizāciju. Ar šo procesu saistītos jautājumus regulē likums Par grāmatvedību un LR Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumi Nr. 585 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju (MK noteikumi Nr. 585), tomēr normatīvajos aktos pieejamā informācija ir vispārīga un nesniedz praktiski nepieciešamos skaidrojumus un atbildes uz ikdienā bieži uzdotiem jautājumiem.