Šajā publikācija lasiet par to, kad nepieciešams veidot grāmatvedības aplēses, kādos gadījumos jāveic aplēšu maiņa, kā izvērtēt, vai veicama aplēšu vai grāmatvedības politikas maiņa, un kā to atspoguļot finanšu pārskatā.