Apdrošināšanas brokeru sabiedrību (ABS) saimnieciskās darbības veids ir apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecība klienta vārdā un interesēs, pamatojoties uz vispusīgu apdrošināšanas sabiedrību (AAS) piedāvājuma analīzi. Kādas specifiskas prasības ir jāņem vērā šo sabiedrību grāmatvedības uzskaitē, un kā to sniegtajiem pakalpojumiem piemēro nodokļus?