Par grāmatvedības uzskaiti komercsabiedrībās ir pieejams visai daudz informācijas. Bet vai tās pašas prasības attiecas arī uz biedrībām un nodibinājumiem? Publikācijas 1.daļā apskatījām pamatprasības attaisnojuma dokumentiem un iespējas kārtot grāmatvedību vienkāršā vai divkāršā ieraksta sistēmā. Turpinām par biedrību un nodibinājumu gada pārskatu, tā sagatavošanu un iesniegšanu.