Par grāmatvedības uzskaiti komercsabiedrībās ir pieejams visai daudz informācijas. Bet vai tās pašas prasības attiecas arī uz biedrībām un nodibinājumiem? Kuri normatīvie akti regulē grāmatvedības uzskaiti biedrībās, un kā sagatavojams biedrības gada pārskats?