Kādas prasības jaunajā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā (GPL) noteiktas ieguldījumu īpašumu atspoguļošanai gada pārskatā? Vai saskaņā ar GPL jāpārklasificē ieguldījuma īpašumi, bioloģiskie aktīvi vai pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi?

Līdz 31.12.2015. daļa sabiedrību izmantoja vecajā Gada pārskatu likumā paredzēto iespēju ieguldījuma īpašumus, bioloģiskos aktīvus vai pārdošanai turētus ilgtermiņa ieguldījumus uzskaitīt to patiesajā vērtībā vai patiesajā vērtībā, no kuras atskaitītas pārdošanas izmaksas, savukārt, sākot ar 01.01.2016., saskaņā ar jauno GPL patiesajā vērtībā šos aktīvus varēs turpināt novērtēt tikai sabiedrības, kas sagatavos gada pārskatus saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (SGS). Piemēram, attīstības finanšu institūcijas un komercsabiedrības, kuru darbība tiek regulēta saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu.