Sagatavojot finanšu pārskatus par 2016.gadu, gan grāmatvežiem, gan arī revidentiem rodas samērā daudz neskaidrību un jautājumu. Daļu neskaidrību likumdevējs ir mēģinājis novērst, izdodot grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" (MK noteikumi). Grozījumi piemērojami ar atpakaļejošu datumu – sagatavojot gada pārskatu par 2016.gadu!

Saskaroties ar neskaidrībām, sagatavojot gada pārskatu, ieteiktu atcerēties, ka Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā (GPL) finanšu pārskatu sagatavotājiem paredzēts sasniegt "virsuzdevumu" – tāda finanšu pārskata sagatavošanu, kas sniedz "skaidru un patiesu priekšstatu par sabiedrības vai koncerna līdzekļiem (aktīviem), saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu". Visi jautājumi un neskaidrības, kas rodas, cenšoties burtiski piemērot jaunā GPL un MK noteikumu punktus, būtu jāizvērtē pret šo likumā noteikto virsuzdevumu, un pēc tam arī jāpieņem lēmums, kā rīkoties konkrētajā situācijā.

Lai daļēji uzlabotu situāciju, 24.01.2017. ir pieņemti un ar 27.01.2017. stājās spēkā grozījumi MK noteikumos.