Gada pēdējos mēnešos pamazām jāsāk domāt par uzņēmuma gada noslēgumu un jāplāno gada pārskata sagatavošanas darbi. Tāpēc atgādināsim, kādas izmaiņas jāņem vērā, sagatavojot 2018.gada pārskatu.