Sabiedrībā "A", kas ir meitas uzņēmums sabiedrībai "M", ir sācies reorganizācijas process (sašķelšana), nododot visu mantu iegūstošajām sabiedrībām, – "B" (arī meitas uzņēmums sabiedrībai "M") un "C" (jaunizveidota sabiedrība) – un beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa, kā arī apvienojas sabiedrība "A" un "B". Kā šāda apvienošana jāuzrāda mātes sabiedrības "M" bilancē? Vai var rasties papildu maksājami nodokļi?