Man radās jautājums par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarāciju sabiedrībai, kurai taksācijas periods nesakrīt ar kalendāro gadu, bet ir no 2016.gada oktobra līdz  2017.gada oktobrim. Ir iesniegts gada pārskats un UIN deklarācija par šo periodu. Kā ar 2017.gada novembri un decembri? Respektīvi - kā 2018.gadā deklarēt UIN, ja 2 mēneši ir vēl pēc vecā likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”?