Uzņēmumam ir līgums ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par projektu ar kopsummu 92 657 EUR, no kuriem uzņēmuma resursi šajā projektā ir 28 479 EUR, bet programmas līdzfinansējuma līdzekļi no LIAA 64 179 EUR. Projekta mērķis ir iekārtas prototipa izgatavošana. Prototips ir darbmašīnas paraugs, kas kalpos kā demo versija klientiem, nevis produkcijas ražošanai. Darbmašīna darbosies kā paraugs, kamēr tiks norakstīta. No LIAA saņemtā summa 64 179 EUR tiks atmaksāta 2016.gadā novembrī vai decembrī.

Vai visi no LIAA saņemtie naudas līdzekļi ir jāiekļauj 2016.gada pārskata peļņas vai zaudējumu aprēķinā (PZA)? Vai 2016.gada uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijā tie tiks aplikti ar UIN, jo labums no darbmašīnas tiks gūts tikai nākotnē? Vai šo prototipu – darbmašīnu drīkst iekļaut pamatlīdzekļos kā jaunu tehnoloģisku iekārtu vai arī norakstīt reklāmas izmaksās?