Realizējot Eiropas Savienības (ES) fondu un arī citu finanšu instrumentu līdzfinansētos projektus, uzņēmumiem nodokļu jomā jāņem vērā specifiskas likumu prasības. Apskatīsim būtiskākos jautājumus, kas skar pievienotās vērtības nodokli (PVN), iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN).